Choď na obsah Choď na menu
 


- spolu bolo vyrobených 138 erbov miest Slovenskej republiky + 1 štátny znak Slovenska + 1 erb obce Iliašovce.

- na vyrobených erboch bolo spolu odpracovaných 8760 hodín. - na všetkých erboch sa nachádza 1813 písmen.

- z písmen sa najviac nachádza písmeno O , až 221 krát.

- najmenej sa nachádza písmeno F, iba raz.

- slovo “MESTO“ v názve sa nachádza 108 krát.

- potreba vlákna na 1 erb je v priemere 450 m.

- spolu na 140. erboch bolo spotrebovaných 63 000 m vlákna.

- počet použitých cievok je 1050 kusov.

- najdlhší názov mesta je Hanušovce nad Topľou a Bánovce nad Bebravou (t.j.18 písmen)

- najkratší názov mesta je Svit.

- váha použitých klinčekov 1,2x20 t.j. 37,700 kg.

- počet bodov (PB- nabitých klinčekov) je 225 828 ks.

- presne po 2000 bodov majú mesta: Bratislava, Lučenec, Prievidza a Spišské Podhradie.

- presne 1000 bodov má mesto Žilina.

- najmenej bodov má mesto Svidník, t.j. 918 ks.

- najviac bodov má mesto Levoča, t.j. 2620 ks.

- najviac odpracovaných hodín pri výrobe erbu má mesto Krupina, t.j.105 h.

- najmenej odpracovaných hodín má štátny znak Slovenskej republiky, t.j. 28 hodín.

- najjednoduchší erb má mesto Hlohovec, ale zároveň ako jediný má zhodný počet bodov 466 v názve mesta a 466 v samotnom erbe.

Od roku 2004 sa zúčastňuje na rôznych podujatiach a je pozývaný na rôzne akcie po celom Slovensku, kde svoje umenie aj predvádza.

Ondreja Frankoviča pozná doslova celý svet. Jeho obrazy sa nachádzajú zatiaľ v 72 krajinách sveta.

Ako exotické krajiny spomína: Dubaj, Filipíny, Mexiko, KĽDR a ostrov Tonga v oceánií. Ako naj spomína obraz pre kardinála priamo do Vatikánu a obraz s motívom tanečnice v Iliašovskom kroji pre veľkú futbalovú hviezdu- brazilského hráča Pelého a jeho spoluhráča Edú-a.

Dňa 15.08.2010 sa konala prvá prezentačná výstava všetkých 138. mestských erbov Slovenska pod názvom „SLOVENSKO V ILIAŠOVCIACH“.

Pri tejto príležitosti bol pánovi Ondrejovi Frankovičovi udelený certifikát „SLOVENSKÝ REKORD“ najviac erbov 140 vypletaných kovovým vláknom a tento rekord bol zapísaný do Slovenskej knihy rekordov.

Dňa 27.08.2010 v rámci “Remeselných dní“ v Spišskej Novej Vsi, pán Frankovič poriadal výstavu svojich výrobkov v Múzeu Spiša pod názvom „SLOVENSKO NA SPIŠI“.

Túto jedinečnú výstavu si prišiel pozrieť aj pán prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Pri tejto príležitosti pán Frankovič daroval pánovi prezidentovi štátny znak Slovenskej republiky a erb obce Limbach kde pán prezident žije.

Možnosť: vystavovať v rôznych galériach, recepciach, pri rôznych podujatiach(športové, štátne návštevy , zahraničné delegácie , výstavy pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pod.)

Počas výstav pán Frankovič robí aj prednášku k erbom a zároveň aj predvádza svoje umenie. To všetko je spojené aj s predajom jeho výrobkov.

Dĺžka výstavnej tabuli: - 16 m dlhá - 3 m vysoká